ATRAKCJE

Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki

GŁÓWNA

PROJEKT

KONTAKT

STADNINY

Tekst alternatywny

PROJEKT

Beneficjenci: Gmina i Miasto Koziegłowy (lider) oraz Gmina Poraj i Gmina Żarki (partnerzy) realizują projekt pn.: „Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki”.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie śląskim, powiecie myszkowskim, w gminach: Koziegłowy, Poraj, Żarki.

Zakres projektu obejmuje: budowę infrastruktury aktywnych form wypoczynku niezbędnej do uprawiania turystyki konnej (również przez osoby niepełnosprawne), w tym:
• wytyczenie i oznakowanie szlaków konnych,
• budowę miejsc postojowych dla turystów na koniach,
• unikalnego w województwie śląskim toru z przeszkodami T.R.E.C. w celu zróżnicowania oferty dla turystów na koniach oraz organizacji imprezy sportowej (zawodów) o znaczeniu krajowym,
• wykonanie i montaż tablic informacyjnych.
Realizacja projektu zgodna w wytycznymi i instrukcjami PTTK.
Inwestycja przyczyni się do wzrostu konkurencyjności turystycznej gmin: Koziegłowy, Poraj i Żarki oraz terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Projekt zlokalizowany jest na atrakcyjnych terenach rekreacyjno-wypoczynkowych, leżących w otoczeniu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest przede wszystkim: stworzenie szlaku konnego przyczyniającego się do rozwoju turystyki konnej i wydłużenie sezonu turystycznego. Położenie na szlakach stadnin oraz gospodarstw agroturystycznych umożliwiających uprawianie turystyki konnej pozwoli na zapewnienie turystom dodatkowych atrakcji m.in. naukę jazdy, rekreacyjne i krajoznawcze przejażdżki na koniu lub w bryczce oraz w saniach (kulig). Ośrodki jeździeckie oprócz standardowych form rekreacji konnej będą mogły również zaoferować osobom niepełnosprawnym hipoterapię (w celu zminimalizowania lub usunięcia upośledzenia funkcji ruchowych, albo mentalnych).
Gminy, będące Beneficjentami projektu, położone są w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i zajmują pas łagodnych wyżyn poprzecinanych dolinami płynących tu rzek i strumieni . Istotne znaczenie dla rozwoju turystycznego gmin ma przebiegająca trasa szybkiego ruchu (droga krajowa DK-1) łącząca Cieszyn z Gdynią, z rozwidleniem wiodącym na Warszawę. Korzystny układ komunikacyjny zapewnia sprawny i szybki dojazd do: Częstochowy (30 min.), Katowic (50 min.), Łodzi (2 godz.), Warszawy (3 godz.) oraz Wrocławia (3 godz.). Duże znaczenie ma tutaj doskonale funkcjonująca infrastruktura komunikacyjna, przyczyniająca się do szerszego zainteresowania potencjalnych turystów odwiedzaniem nowych „konnych atrakcji turystycznych”. Nie bez znaczenia są również występujące tutaj: ośrodki jeździeckie, stadniny koni, gospodarstwa agroturystyczne.
Szlak konny przebiega przede wszystkim wzdłuż dróg gminnych (poboczy), w tym nieutwardzonych oraz dróg leśnych, jak również tras rowerowych i pieszych. Został tak zaprojektowany (w tym punkty postojowe), aby nie pominąć najważniejszych atrakcji turystycznych, terenów cennych przyrodniczo. Będzie przebiegał w pobliżu stadniny koni i ośrodków jeździeckich.
Tor T.R.E.C. został zlokalizowany w gminie Koziegłowy w miejscowości Gniazdów, na obszarze po byłym kamieniołomie (z możliwością optymalnego wykorzystania walorów tego terenu).

Projekt będzie służył Beneficjentom zaangażowanym w jego realizację, wzmocni i rozszerzy ich ofertę turystyczną o znaczeniu regionalnym, przyczyni się do rozwoju turystyki i rekreacji na ich obszarze. Dostęp do infrastruktury, wypełni lukę pomiędzy jeździectwem rekreacyjnym a sportowym. Organizacja zawodów T.R.E.C. dla jeźdźców nie specjalizujących się szczególnie w jednej dziedzinie jeździectwa, a wykazujących podstawowe umiejętności jazdy w terenie, będzie doskonałą okazją dla promocji turystyki w województwie śląskim.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet III. Turystyka, Poddziałanie 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna/ podmioty publiczne.

Wartość projektu: 477 866,83 zł Wartość dofinansowania z EFRR: 406 101,80 zł (tj. 85% kosztów kwalifikowanych)

Tekst alternatywny
KONNA INFRASTUKTURA TURYSTYCZNA

Infrastruktura powstała w ramach projektu pn.: „Budowa międzygminnego szlaku konnego - orężem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki” umożliwia uprawianie aktywnych form wypoczynku w ramach turystyki konnej (również osobom niepełnosprawnym).

Konna infrastruktura turystyczna to:
wytyczone i oznakowane szlaki konne – 120 km (zgodnie z instrukcją PTTK), przebiegające przez tereny gmin: Koziegłowy, Poraj i Żarki w powiecie myszkowskim, na malowniczych obszarach Jury Krakowsko-Częstochowskiej;
miejsca postojowe dla turystów na koniach – 7 sztuk (przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych), zlokalizowane na szlakach konnych. Obejmujące: zadaszenie w formie altany ze stołem i ławkami, zagrodę dla konia, kosz na śmieci, lampę solarną, podest najazdowy do schodzenia i wsiadania na konia dla osób niepełnosprawnych;
tor z przeszkodami T.R.E.C. w miejscowości Gniazdów w gminie Koziegłowy - unikalny w województwie śląskim, pozwalający na zróżnicowanie oferty dla turystów na koniach oraz organizację imprez sportowych (zawodów) o znaczeniu krajowym. Wykonany przede wszystkim z naturalnych materiałów, tj. drewno, kamień, żwir wraz z widownią;
tablice informacyjne – 10 sztuk, ze schematyczną siecią szlaku konnego i atrakcjami turystycznymi w najbliższym otoczeniu (zlokalizowane w centrum miast: Koziegłowy i Żarki i miejscowości Poraj – 3 sztuki oraz w miejscach postojowych – 7 sztuk).

Elementy infrastruktury wykonane przede wszystkim z naturalnych materiałów, w tym z drewna nadając rustykalny i klimatyczny charakter, z dbałością o detale.

Infrastruktura zapewnia również udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w formie: podestów najazdowych (umożliwiających wschodzenie i schodzenie na konia), zlokalizowanych w każdym punkcie postojowym oraz w ramach toru T.R.E.C.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE NA SZLAKACH KONNYCH

Gminy: Koziegłowy, Poraj i Żarki położone są w Powiecie Myszkowskim, w jednym z najbardziej malowniczych regionów Polski leżącym na skraju Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej w północno-wschodniej części Województwa Śląskiego (częściowo na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”). Obszar ten jest wymarzonym miejscem rekreacji dla miłośników natury oraz aktywnej turystyki.
Wyjątkowe ukształtowanie Wyżyny, zwanej również Jurą, bogata infrastruktura oraz urozmaicony krajobraz, zdecydowanie zachęcają do uprawiania aktywnej turystyki. Bardzo popularne są tutaj wędrówki piesze, rowerowe, wspinaczka skałkowa oraz ciągle rozwijająca się turystyka konna. Teren gmin to obfitość dziedzictwa kulturowego, obyczajów i tradycji, a także doskonałe zaplecze noclegowo – gastronomiczne, co razem decyduje o udanym wypoczynku.

Koziegłowy

Poraj

Żarki

Tekst alternatywny

Gmina Koziegłowy rozciąga się na malowniczo położonych terenach na krawędzi Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To największa gmina w całym powiecie myszkowskim, o powierzchni 161 km2, w 17 % pokryta lasami. Gmina zajmuje pas łagodnych równin poprzecinanych dolinami rzek i strumieni. Niemal przez środek gminy Koziegłowy przebiega trasa szybkiego ruchu, droga krajowa DK-1, która łączy południe Polski z jej północną częścią. Doskonałe usytuowanie przestrzenne i panujący mikro-klimat stwarzają dogodne warunki do wypoczynku i rekreacji. Bogactwo krajobrazu, cisza i spokój zachęcają do uprawiania turystyki pieszo-rowerowej oraz konnej.Tekst alternatywny


Gmina Poraj zajmuje obszar o powierzchni 58,53 km2. Dobre skomunikowanie (m.in. stacja kolejowa na linii Częstochowa – Katowice), atrakcyjność i niepowtarzalność to jej walory geograficzne i przyrodnicze. Największym atutem jest Zalew Porajski na rzece Warcie (niegdyś przemysłowy), oraz usytuowane nad jego brzegami liczne ośrodki żeglarskie i rekreacyjne, które oferują wiele ciekawych form spędzania czasu. Ale nie tylko. Każdy, kto lubi aktywnie spędzać czas wolny znajdzie tu coś dla siebie. Gmina Poraj cieszy się powszechną opinią jako miejsce zapewniające wspaniały wypoczynek i relaks, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Na każdego czeka tu prawdziwy zalew atrakcji.Tekst alternatywny


Gmina Żarki położona jest w malowniczym i bogato rzeźbionym krajobrazie jurajskim, w północnej części Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren gminy został włączony do Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. W falisto - pagórkowatym krajobrazie odnajdziemy malownicze ostańce skalne: z najsłynniejszymi i najbardziej okazałymi Skałami Rajcy w Przewodziszowicach, a także charakterystycznym odcinkiem progu skalnego zwanego kuestą jurajską. Żarki słyną także z bogatej historii miasta, w której przeplatają się losy ludności polsko-żydowskiej przedstawionej przy pomocy Szlaku Kultury Żydowskiej oraz tradycji kupieckiej, w postaci największego w tej części województwa śląskiego targowiska miejskiego. W czasie wizyty nie można zapomnieć o Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin w Leśniowie słynącego z licznych łask i uzdrowień.STADNINY NA SZLAKACH KONNYCH

Stajnia Jakubówka
(Gmina Koziegłowy)

Ranczo Rosochacz
(Gmina Koziegłowy)

Stajnia Magia
(Gmina Koziegłowy)

BADER – KONIE Barbara Derkacz
Stara Huta, ul. Tęczowa 26,
42-350 Koziegłowy
tel. 608 705 871, 531 521 090
jakubowka@gmail.com
www.jakubowka.com.pl

Głównym celem jest nauka jazdy konnej dla dorosłych i młodzieży, w oparciu o zasady klasycznej szkoły jeździeckiej, jednak prowadzone są także treningi w stylu western oraz na ogłowiach bezwędzidłowych, co jest dużą nowością w Polsce.

Klub Jeździecki w stylu Western
M. Musiał D. Musiał
ul. Poprzeczna 10,
42-350 Koziegłowy
tel. 501 488 699
www.ranczo-rosochacz.pl

W pracy z końmi stosowane są metody pochodzące z tzw. jeździectwa naturalnego, w tym reining (ujeżdżenie w stylu western).

Marta Heblik
Rzeniszów, ul. Zielona 42,
42-350 Koziegłowy
tel. 698 678 473
m.tysia@interia.pl

Stajnia sportowo-hodowlana oferuje wyjazdy w teren, naukę jazdy oraz treningi sportowe na otwartym maneżu lub krytej ujeżdżalni. W stajni można także poznać wiele ras koni tj. Koń Fryzyjski, Tinker, American Quarter Horse i wiele innych.

Stajnia u Źródła
(Gmina Koziegłowy)

Stajnia Leśny Konik
(Gmina Poraj)

Ranczo Krzywy Kołek
(Gmina Poraj)

Anna Gruszka
tel. 607 098 678
https://www.facebook.com/stajnia.u.zrodla


Stajnia u Źródła otoczona łąkami, położona z dala od miejskiego zgiełku na cichym, pagórkowatym terenie w niedalekiej odległości lasu jest miejscem wręcz idealnym do obcowania z końmi.

ul. Ogrodowa, 42-360 Poraj
Anna Balicka,
tel. 601 218 003
www.lesnykonik.pl

To tu można galopować przez las na końskim grzbiecie, pływać z końmi, zwiedzać okolicę, skakać przez przeszkody, poznać podstawy woltyżerki, rozgrywać zawody sportowe konne, a w niesprzyjającą aurę można jeździć na hali, a także zorganizować przejażdżki bryczką.

ul. 19 Stycznia 153,
42-360 Jastrząb
tel. 794 752 649
www.ranczokrzywykolek.pl

Ranczo posiada własną ujeżdżalnię i piękne tereny jeździeckie. Organizuje kursy, imprezy integracyjne, grille, ogniska oraz wszelkie spotkania. Oferuje także pensjonat dla koni oraz miejsca noclegowe.
Stajnia Golden Horse
(Gmina Poraj)

Stajnia Kuźnica Stara
(Gmina Poraj)

Stajnia Jaroszówka
(Gmina Żarki)

ul. Koziegłowska 35a,
42-311 Żarki Letnisko
tel. 792 661 255
www.goldenhorse.eu

Stajnia oferuje naukę jazdy konnej oraz pensjonat dla koni. Budynek o długości 100 m mieści 40 boksów o wymiarach europejskich. Do dyspozycji klientów jest maneż, lonżownik oraz padoki. Organizuje imprezy oraz zapewnia noclegi.

Kuźnica Stara 10,
42-360 Kuźnica Stara
tel. 501 661 615
www.kuznicastara.galopuje.pl

Stajnia Kuźnica Stara to prywatny, kameralny obiekt, w którym właściciele realizują swoją pasję. Oprócz własnych koni znalazło się tam miejsce na dwa boksy do wynajmu, wybiegi trawiaste, piaskowy maneż, myjka oraz miejsce na sprzęt jeździecki.

Marta Szczeblewska
Jaroszów 63, 42-310 Żarki
tel. 601 491 214
jaroszowka1980@o2.pl
https://www.facebook.com/StajniaJaroszowka?fref=ts

W 2,5 hektarowej stadninie na indywidualnych lekcjach można nauczyć się jeździć konno. Znajduje się tutaj stajnia z boksami, dostęp do wody, plac treningowy, ogrodzona przestrzeń na wybieg dla koni, ale również altana z grillem, miejsce na ognisko, mini plac zabaw dla dzieci. Stajnia organizuje westernowe wakacje i urodziny dla najmłodszych .SKJ Wolta
(Gmina Żarki)

Stajnia Bolero
(Gmina Koziegłowy)

Renata Pietrucha
ul. Myszkowska 13,
42-310 Jaworznik
tel. 691 389 938
kjwolta@wp.pl
www.kjwolta.pl

Stajnia posiada infrastrukturę, która umożliwia uprawianie sportów hippicznych tj. skoki, ujeżdżenie, jazdę rekreacyjną, jak również prace z końmi metodami PNH. W ofercie ośrodka znajduje się również: indywidualna nauka jazdy konnej, pensjonat dla koni, myjka z bieżącą wodą, siodlarnie z aneksem kuchennym, koral do lonżowania, kryta ujeżdżalnia, przeszkody treningowe.

ul. Brzozowa 5, Mzyki
tel. 507 124 537,
516 112 254
facebook
noclegi ul. Kościelna 46
tel. 603473014
ok. 100 m od stajni.

Stajnia Bolero - etapowa znajduje się na międzygminnym szlaku konnym w miejscowości Mzyki (zachodnia granica gminy Koziegłowy). Zaprasza amatorów turystyki konnej i miłośników naszego szlaku konnego na odpoczynek dla konia i jeźdźca w czasie pokonywania pięknej trasy.

KONTAKT

KOZIEGŁOWY

PORAJ

ŻARKI

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy

42-350 Koziegłowy
Pl. Moniuszki 14
tel. 34 314 12 19
www.kozieglowy.pl
um@kozieglowy.pl

Punkt Informacji Turystycznej
42-350 Koziegłowy
ul. Żarecka 28
tel. 34 314 12 68
kozieglowy@silesia.travel

Urząd Gminy w Poraju
42-360 Poraj
ul. Jasna 21
tel. 34 31 45 524
sekretariat@ugporaj.pl
www.ugporaj.pl

Centrum Informacji Turystycznej w Poraju
42-360 Poraj
ul. 3 Maja 1
tel. 34 37 62 712
poraj@silesia.travel

Punkt informacji turystycznej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach
42-310 Żarki
ul. Kościuszki 15/17
tel. 34 314 80 36 w. 29
fax. 34 316 10 78
katarzyna.pluta@umigzarki.pl
www.turystykazarki.pl

Punkty informacji turystycznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Żarkach
42-310 Żarki
ul. Moniuszki 2
tel. 728 998 806
zarki@slaskie.travel
www.turystykazarki.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl